ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Πάμε στην πηγή για νερό; ψάχνουμε για μανιτάρια;
φτιάχνουμε "κυτία επιπέδου φωτισμού";

διαβαίνουμε το ποτάμι;

προσοχή στο κλαδί!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

slideshow

(κλικ στο μικρό Χ πάνω δεξιά για να παίξει)