Σεπτέμβριος 2022

 Εξαιτίας των αστροφωτογραφων ανεβήκαμε δύο συνεχόμενα ΣΚ και παρά τη Σελήνη σε πρώτο τέταρτο περάσαμε υπέροχα.

Ο ταμιευτήρας και η λίμνη Τάκαslideshow

(κλικ στο μικρό Χ πάνω δεξιά για να παίξει)