ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

(foto Κυριακή Τ.)

τέντα για τη βροχή (foto Αντώνης Φ.)


who is he? (foto Κυριακή Τ.)

πλύσιμο εξοπλισμού (foto Κυριακή Τ.)

Antoni Poppins (foto Κυριακή Τ.)

ένα μοντέλο της ουράνιας σφαίρας και το γνωστό μοντέλο- ψυχή της παρέας Κυριακή Τ.

(foto Κυριακή Τ.)

(foto Κυριακή Τ.) Ο αγώνας αναβάλλεται αλλά δε ματαιώνεται!
 η φωτισμένη και η ... λιγότερο φωτισμένη ... πλευρά των ... πραγμάτων...
 αφού έξω βρέχει, μέσα κάνουμε χειροτεχνία

 συζητάμε έντονα
 παίζουμε, διαβάζουμε...

 
 ξεκουραζόμαστε, τρώμε...

 το καταφύγιο πάντως λάμπει!

 μετρήσαμε 17 χιλιοστά βροχόπτωσης σε 30 λεπτά της ώρας!το ηλιακό ρολόι πρώτη φορά σε τέτοιο ουρανό!

Σελήνη 53 ωρών (ακριβώς)
από δεξιά προς τα αριστερά: καταφύγιο, Σελήνη, Αφροδίτη

τα τηλεσκόπια ρουφάνε fits και τα παιδιά cinema

o Τάκης

ο Τάσος με τον Αλέξανδρο

slideshow

(κλικ στο μικρό Χ πάνω δεξιά για να παίξει)