ΜΑΪΟΣ 2013

Το καταφύγιο γέμισε ασφυκτικά..
ο Θανάσης μας ξενάγησε στη ζώνη του Gould και στους διαστημικούς κινδύνους για την έμβια ζωή.
 ένα αρνί ξεστράτησε ...
 και το πασχαλινό τραπέζι ξαναστήθηκε!

 ευθυγράμμιση
 οι πιο δυνατοί παίκτες κοιμήθηκαν σε σκηνές








όλη η παρέα εδώ


επιτέλους βραδυάζει ...

 
 και κάποιος παίζει με τα λέιζερ.. και τα φώτα

έρχονται ειδικές αποστολές με ειδικά τηλεσκόπια





 πρωινή γυμναστική...






 το κέντρο του Κόσμου











επισκεφθήκαμε τη Λεπίδα







η θέα από τα παράθυρα του καταφυγίου

 τι προσανατολισμό έχει το φωτεινότερο παράθυρο;




 αναζητούνται τίτλοι...



slideshow

(κλικ στο μικρό Χ πάνω δεξιά για να παίξει)